Real you and real results – how to be authentic

Real you and real results – how to be authentic

Morbi vitae nulla, sapien mauris iaculis lacus ipsum morbi erat, penatibus augue, in gravida velit in, mauris mattis vulputate volutpat integer justo. Dignissim amet turpis pede duis ut, amet ac per, et velit iaculis, ac egestas aenean turpis explicabo bibendum id. Justo malesuada orci erat, mi quam mauris aenean dignissim semper vestibulum, suspendisse erat, vulputate volutpat. Commodo vel fermentum, congue…

Anger Management Help and Advice

Anger Management Help and Advice

Fusce imperdiet, faucibus magna pretium, a enim ultrices mauris aenean, nunc ipsum, interdum ut sit in vulputate sed lacinia. Dolor hac posuere, ad nullam enim suspendisse odio, et dignissim, neque dapibus libero tincidunt fermentum quam, nulla duis adipiscing in soluta velit semper. In orci a amet vehicula, phasellus laoreet eleifend, odio tincidunt quisque, consectetuer vel rhoncus. Cras lacus felis ante…

NLP basic: Iskustveni NLP vikend

NLP basic: Iskustveni NLP vikend

NLP basic: Iskustveni NLP vikend

NLP basic je uvodni dio u kojem učimo osnove NLP-a, uvježbavamo kako efikasno uspostavljati komunikaciju, koji komunikacijski kanali postoje, prepoznati koji kanal je najefikasniji za osobu s kojom komuniciramo i kako efikasno komunicirati tim detektiranim kanalom.

NLP basic je uvodni dio NLP practitioner programa za sve ljude koji žele osjetiti osnovne NLP alate i metode u praksi.

NLP basic:
 • Uvodi Vas u teorijske i iskustvene osnove NLP alata i vještina
 • Prepoznavanje poruka iz neverbalne komunikacije tijela
 • Učite kako se efikasno prilagoditi ljudima u neverbalnoj komunikaciji
 • Učite kako efikasno usmjeravati ljude u neverbalnoj komunikaciji
 • Usvajate kako pozicije oči otkrivaju na koji način ljudi trenutno razmišljaju
 • Učite kako korištenjem NLP alata možete efikasnije postizati osobne ciljeve
 • Pomaže da zahtjevne komunikacije usmjerimo na postizanje osobnih ili zajedničkih ciljeva
 • Efikasno definiranje i postizanje kratkoročnih ciljeva

 

TRAJANJE: NLP basic (2 dana)

MATERIJALI: skripta i literatura za znatiželjne

NLP practitioner

NLP practitioner

Nakon završenog dvodnevnog NLP basic programa možete nastaviti edukaciju koroz certificirani NLP practitioner program:

NLP practitioner = NLP basic (2 dana) + NLP practitioner (6x 2 dana)

Sve što dobivate kroz:
NLP basic program i
NLP practitioner edukacijom:
NLP basic:
 • Uvodi Vas u teorijske i iskustvene osnove NLP alata i vještina
 • Prepoznavanje poruka iz neverbalne komunikacije tijela
 • Učite kako se efikasno prilagoditi ljudima u neverbalnoj komunikaciji
 • Učite kako efikasno usmjeravati ljude u neverbalnoj komunikaciji
 • Usvajate kako pozicije oči otkrivaju na koji način ljudi trenutno razmišljaju
 • Učite kako korištenjem NLP alata možete efikasnije postizati osobne ciljeve
 • Pomaže da zahtjevne komunikacije usmjerimo na postizanje osobnih ili zajedničkih ciljeva
 • Efikasno definiranje i postizanje kratkoročnih ciljeva
  NLP practitioner
 • Sidrenje: kako uspostaviti vezu između naših jakih resursa s triggerom na tijelu
 • Mapa uma: i kako razumijevati različitosti kod pojedinaca
 • Submodaliteti: strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja.
 • Pozicije doživljavanja: kako razmotriti situaciju s više aspekata da bi se proširile mogućnosti djelovanja.
 • Logičke razine: otkrivanje na kojoj logičkoj razini se problem nalazi i kako ga efikasnije rješavati
 • Ciljevi: kako definirati, provjeriti i postići cilj
 • Modeli govora: svrha uopćenog govora (Milton model), svrha preciznog govora (meta model)
 • Refraiming: kako drugačije sagledati izazovnu situaciju i pronaći rješenja iz nove perspektive.
 • Strategije: kako osvijestiti vlastite strategije pristupanja izazovu i kako ih optimizirati.
 • Score: model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa.
 • Dodatni alati: Uvod u opuštanje tehnikama disanja i TAPPING

TRAJANJE: NLP practitioner edukacije 6 x (2 dana)

MATERIJALI: Skripta i dodatni NLP izvori

CERTIFIKACIJA: Internacionalni, Europski i Hrvatski certifikat