DRŽAVNI SKUPOVI

 

Na državnim stručnim skupovima u 2017 pedagoškoj godini teme su bile namijenjene stručnim suradnicima i odgojno obrazovnim djelatnicima koji se bave djecom u predškolskom i školskom sustavu i svim srodnim ustanovama koja se bave dječjom populacijom.
Teme koje je agencija za odgoj i obrazovanje do sada tražila: 
Optimizacija adaptacijskog procesa na predškolsku ustanovu za roditelje, djecu i odgojitelje.
Optimizacija procesa suradnje s roditeljima u odgojno obrazovnoj ustanovi.
Anti-stresne vježbe za odgojitelje, učitelje, stručne surdanike.
Razvoj kompetencije u procesu samo-regulacije tjelesnih emocionalnih i mentalnih izazova.
Efikasno dokumentiranje dinamike razvoja odnosa u skupini djece kroz čitavu pedagošku godinu.
Efikasno dokumentiranje rada asistenata u radu za djecu s TUR koji nisu stručno profilirani za rad s djecom.
Anti-stresne vježbe
Samo-reguliranje tijela, emocija, misli
Promjene u životnim ciklusima
Lakoća promjene, jednostavnost izazova

 

 

Ako želite svojoj ustanovi ili tvrtci organizirati predavanja na ovu ili sličnu temu slobodno mi se obratite kroz kontakte…